//IoT’nin Gelişimi

IoT’nin Gelişimi

Günümüzdeki iletişim teknolojileri telgraf, telefon ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile birlikte meydana gelmiştir. İnternetin temeli 1969 yılında ARPANET’in ortaya çıkması ve 1974 yılında TCP/IP protokolünün kullanılmaya başlanması kabul edilir. İnternete bağlanan ilk cihazlar ATM’lerdir. Daha sonrasında Carnegie Mellon Üniversitesi öğrencilerinin 1982 yılında icat ettiği ARPANET bağlantılı kola makinesi yapılan ilk IoT cihazlarından biridir.

İnternet bağlantılı ilk kola otomatı

1989 yılında World Wide Web’in yayınlanması ile internete olan erişim arttı ve bir yıl sonra John Romkey ilk internete bağlı tost makinesini sundu. Bu gelişmeden sonra 1993 yılında Cambridge Üniversitesi bilgisayar laboratuvarında bir kamera ile çekilen kahve makinesinin görüntüsü internete 3 dakikada bir gönderildi. Bu tarihlerde internetin gelişmesi daha hızlı ilerlemiştir. 1998 yılında MIT tarafından geliştirilen inTOUCH projesi ile internet üzerinden haberleşme ve bilgisayar ağlarının gelişimi üzerine örnek gösterilir.

Internet of Things kavramı ilk defa 1999 yılında MIT Auto-ID Center yöneticisi iken yaptığı konuşmasında geçmiştir. Tanımında RFID etiketleri kullanarak bu teknolojiyi ile internet üzerinden nesneler arası haberleşmenin sağlanması üzerineydi. Konuşmasında şu şekilde açıklamaktadır. I could be wrong, but I’m fairly sure the phrase “Internet of Things” started life as the title of a presentation I made at Procter & Gamble (P&G) in 1999. Linking the new idea of RFID in P&G’s supply chain to the then-red-hot topic of the Internet was more than just a good way to get executive attention. It summed up an important insight which is stil often misunderstood.” 

IoT teriminin ortaya çıkmasından bir yıl sonra LG ilk internete bağlı buzdolabını tanıttı. 2008 yılında ilk IoT konferansı düzenlendi ve ilk defa bu tarihte internete bağlı cihaz sayısı insan sayını geçti. 2022 yılında internete bağlı cihaz sayısının 29 milyar olacağı Ericsson tarafından ön görülmektedir.

Ericsson tarafından tahmin edilen Nesnelerin İnterneti büyüme rakamları

Tüm bunların da öncesinde 1898 yılında Nikola Tesla’nın uzaktan kontol sistemleri üzerine yaptığı çalışmalardan radyo kontrollü bot örnek verilebilir. Buna benzer çalışmaları ile makineler arası iletişimi, kablosuz haberleşme ve enerji aktarımı ile IoT’nin temelini ortaya koyarak uzaktan kontrol, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve robotik gibi birçok teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

In 1898, Tesla demonstrated a radio-controlled boat (U.S. Patent 613,809 —Method of an Apparatus for Controlling Mechanism of Moving Vehicle or Vehicles).