//IoT Uygulamaları

IoT Uygulamaları

IoT dünya çapında büyük bir pazar payına ve uygulama alanına sahiptir. 2018 yılında 130 miyar dolara ulaşan IoT pazarı 2023 yılına kadar 318 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Birkaç uygulama alanı aşağıda açıklanmıştır.

Smart Home

Smart Home, en yüksek pazar payına sahip ve hızla büyüen Nesnelerin İnterneti uygulamasıdır. Akıllı ev girişimleri için tahmini 2,5 milyar doları aşan fon miktarı vardır.

Wearables

Günümüzde kullanımı popülerleşen bir IoT uygulama alanıdır. Çoğunlukla akllı bileklik ve saatler ile nabız ölçümü gibi fitness ve sağlık uygulamalarıdır. Küçük boyutlu, Bluetooth ile haberleşme sağlayan düşük güç tüketimli cihazlardır.

Smart City

Nesnelerin interneti ile birlikte şehirlerde akıllı enerji yönetimi, su dağıtımı, şehir güvenliği ve çevre izlemesi gibi birçok uygulama geliştirildi.  Günümüzde en akıllı şehirleden biri Barselona’dır. Bunun nedeni park alanları, sokak aydınlatması, atık yönetimi ve ulaşım alanında IoT uygulamalarını yaygın olarak kullanmalarıdır. 

Smart Industry

Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 ile maliyeti azaltan ve enerji verimliliği sağlayan uygulamalar hayata geçirildi. Bu alanda yapılan geliştirmelere dijital fabrikalar, ürün akışı izleme sistemleri, güvenlik uygulamaları, kalite kontrol, paketleme optimizasyonu örnek verilebilir.

Bu örneklerin dışında tarım, otomotiv, enerji yönetimi, sağlık, satış ve mağazacılık alanlarında IoT örnekleri görmek mümkündür.